διαλέκτῳ

διάλεκτος
discourse
fem dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαλέκτωι — διαλέκτῳ , διάλεκτος discourse fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Papias — d Hiérapolis Pour les articles homonymes, voir Papias (homonymie). Papias de Hiérapolis Évêque de Hiérapolis (Phrygie) dans la première partie du …   Wikipédia en Français

  • Papias d'Hierapolis — Papias d Hiérapolis Pour les articles homonymes, voir Papias (homonymie). Papias de Hiérapolis Évêque de Hiérapolis (Phrygie) dans la première partie du …   Wikipédia en Français

  • Papias d'Hiérapolis — Pour les articles homonymes, voir Papias (homonymie). Évêque de Hiérapolis (Phrygie) dans la première partie du IIe siècle, Papias a écrit un ouvrage en cinq livres intitulé Λογἱων κυριακῶν ἐξηγήσεις / Logiôn kyriakôn exêgêseis, titre qu on… …   Wikipédia en Français

  • Papias de Hiérapolis — Papias d Hiérapolis Pour les articles homonymes, voir Papias (homonymie). Papias de Hiérapolis Évêque de Hiérapolis (Phrygie) dans la première partie du …   Wikipédia en Français

  • Papias de Hiéropolis — Papias d Hiérapolis Pour les articles homonymes, voir Papias (homonymie). Papias de Hiérapolis Évêque de Hiérapolis (Phrygie) dans la première partie du …   Wikipédia en Français

  • BRUTII — populi in extremis Italiae finibus, supra Lucanos, peninsulam incolentes, cuius Isthmus a Lao fluv. usque ad Metapontium porrigitur. Hi Lucanorum olim pastores fuêre, qui, excussô servitutis iugô, trans Laum fluv. sedes posuerunt, unde et… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • LUGDUNUM — Gallis Lyon, Hispan. Leon di Francia, Italis Lione, Anglis Lyons, emporium totius Gall. Celt. longe celeberrimum, a quo ea pars Galliae Lugdunensis dicta est; a L. Munatio Planco, dum Galliae Comatae praeesset, conditum, in collesupra confluentem …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SINOPE — I. SINOPE Amazonum una, a qua urbi nomen, de qua infra. II. SINOPE colonia et urbs maritima Paphlagoniae, πόλις διαφανεςτάτη τȏυ πόντου, urbs Ponti illustrissima, Strab. l. 12. inter Cytorum ad occasum 100. mill. pasl. et Amisum ad Eurum paulo… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • TANAIS — I. TANAIS incolis Don, fluv. Sarmatiae Europaeae notissimus et maximus, illam ab Asia disterminans, in Moscorum finibus oriens, et in meridiem oblique decurrens, ac in Moeoticam paludem magnâ vi aquarum influens. Silus Scythis dicitur, teste… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.